Info marts 2024: Klinikkens navn er inspireret af  beliggenheden på Park Allé  (Vi har intet med Alles Lægehuse at gøre)

Priser

Betaling skal helst ske med MobilePay 

I nødstilfælde tager vi kontanter (vi har ikke Dankortterminal!).

Attester Pris inkl. moms
Kørekortattest 500 kr. 
Sygemelding 625 kr.
Mulighedserklæring 500 kr.
Privat attest, f.eks til A-kasse  500 kr. 
Ansøgning om enkelttilskud til medicin 650 kr.
Attest til studieophold i udlandet 1000 kr. 
Sygemeldingsattest Studerende 300 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Gruppe 2 patienter:
Konsultation: 500 kr.    Email og telefonisk kontakt: 120 kr
Besøg afhængigt af afstanden: 800 - 1000 kr.

___________________________________

Vaccinationer 

Ved vaccination af 1 person:
1. konsultation: 350 kr. + vaccinen
2. konsultation: 250 kr. + vaccinen

Vi kan desværre ikke være behjælpelige med udskrivelse af  recepter på rejsemedicin eller vacciner, som ikke skal gives i vores klinik. 

Vaccine Varighed Pris pr. stk
Difteri-stivkrampe 10 år 150 kr.
Gul feber livslang 400 kr.
Hepatitis A - (Vaqta) 40 år efter 2 stik 350 kr.
Hepatitis A - (Vaqta) til børn 40 år efter 2 stik 300 kr.
Hepatitis A+B (Twinrix) 40 år for A+B efter 3 stik  575 kr.
Hepatitis B (Energix B) 40 år efter 3 stik 300 kr.
Hepatitis B til børn (Energix B) 40 år efter 3 stik 200 kr.
Japansk hjernehindebet. 1 år efter 2 stik 1050 kr.
Meningitis A+C+W135+Y 3 år 500 kr.
Tyfus 3 år 300 kr
Rabies 5 år efter 3 stk 750 kr.
Pneumokokvaccination   300 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumococvaccination: Gratis for alle over 65 år og personer med svær kronisk sygdom. Øvrige: 300 kr

Se mere: Statens Seruminstituts Vaccinationsrådgivning

 

Lægeerklæring ved sygdom

MULIGHEDSERKLÆRING ELLER FRIHÅNDSATTEST ?

Mulighedserklæringen skal udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager inden den bringes til lægen. 

Du kan betale via MobilePay eller medbringe  625 kr..  Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver bør refundere.

Din arbejdsgiver kan betale elektronisk hvis rekvirent, EAN- nummer og addresse fremgår at anmodningen.

Du og din arbejdsgiver kan hente "Mulighedserklæringen" og vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

 

Andre attester
Attester som udføres efter regning vil blive afregnet efter tidsforbrug til undersøgelse og udfærdigelse med 500 kr fra start og herefter 250 kr på påbegyndt 15 minutter. Der tillægges moms.

Hvis der skal udføres blodprøver, ekg, urinprøver mm, betales disse af rekvirenten.

 

Forsikrings og pensionsattester
Hav navnet på attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Det er således vigtigt at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider. I nogle tilfælde er der egenbetaling. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art.

 

Der skal foreligge skriftlig anmodning fra pensions/forsikringsselskab. Denne skal udprintes og medbringes til lægen.

Honorar eksklusiv moms.

FP 200: 850 kr

FP 220: 1200 kr

FP 300: 1200 kr

FP 350, 360, 401: 1400 kr

FP 410: 1100 kr

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490: 1700 kr

HIV-antistoftest: 800 kr

FP 500 og FP 510 udfærdiges ikke af egen læge.

FP 610 afregnes efter tidsforbrug, 500 kr fra start og herefter 500 kr pr. 15 minutter

 

Ved udeblivelse til attester (fraset LÆ til Kommunen) afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.