Info marts 2024: Klinikkens navn er inspireret af  beliggenheden på Park Allé  (Vi har intet med Alles Lægehuse at gøre)

Praktisk information

Telefontid
Der er telefontid alle hverdage kl. 8.00-14.00 på tlf: 86 12 17 36  ( kl. 12-13 frokostpause).
Lægen kan ikke kontaktes direkte i dette tidsrum, men sekretæren formidler kontakt.

Hvis vi ikke har mulighed for at tage telefonen, vil det tydelig information fremgå af telefonsvareren. 
Vi har et telefonsystem med køfunktion, hvilket sikrer, at de, der ringer først, kommer først igennem, og at man altid er sikker på at komme igennem

 

Konsultation i klinikken
Mandag-fredag 8.00-15.30. Tirsdag lang dag.

Hvis du har flere emner, anbefales det altid, at de vigtigste udvælges, så der er tid til en grundig gennemgang af disse. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere ”dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler. Muligheden kommer måske men det er Regionerne der afgør dette.

Spørger sekretæren om årsagen til henvendelsen, er det netop for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.
Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, operationer, samtaleterapi og lignende afsættes ofte ekstra tid.

 

Afbud
Vi oplever engang imellem, at patienter udebliver fra en aftalt tid eller melder afbud så sent, at vi ikke kan nå at tilbyde tiden til en anden patient.
Man kan altid ringe og aflyse en forudbestilt tid. Dette kan selvfølgelig også mailes til klinikken.
Ved afbud samme dag kan man evt. bruge akuttelefonen på tlf.nr. 29 88 17 36. Der kan ikke bestilles ny tid over dette telefonnummer.

_______________________________________

Akut lægehjælp
Ved behov for akut lægehjælp samme dag skal man man kontakte klinikken telefonisk, før man møder op. 
Som tommelfingerregel er akut sygdom = sygdom der er opstået indenfor det seneste døgn

 

Akut telefon
Ring på akuttelefonen ved alvorlig akut opstået skade eller sygdom. Tlf.nr.: 29 88 17 36
Dette kun mellem 8.00 - 16.00

 

Sygebesøg
Lægen kommer på sygebesøg, når det lægefagligt vurderes, at patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til konsultation.

Hvis sygdommen tillader det, vil det altid være bedst at komme i konsultationen, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling. Lægen må ifølge overenskomsten med Den offentlige sygesikring ikke komme på sygebesøg, fordi det er mest bekvemt for patienten.

_______________________________________

Receptbestilling
Fornyelse af medicin kan kun ske ved konsultation i klinikken. Får du fast medicin laves der typisk ½ eller 1 års recepter til din årskontrol.

Receptfornyelse af vanedannende medicin kræver fremmøde hver gang. Dette er et krav fra sundhedsstyrrelsen fra 2016.

 

Ved lægeskift
Ved lægeskift modtager vi ikke automatisk journal fra din tidligere læge. Nytilmeldte patienter bedes derfor kontakte deres tidligere læge med henblik på, at få deres journal overført til os.

 

Gruppe 2-patienter
Klinikken tager ikke gruppe 2-patienter.

_______________________________________


HUSK SYGESIKRINGSKORT VED HVERT FREMMØDE I PRAKSIS
Sygesikringskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen