Der er telefontid alle hverdage fra kl  8 -12 og kl 13 -14, klinikken har lukket på helligdage.

RECEPTFORNYELSE

 

Receptbestilling
Al fornyelse af medicin kan kun ske ved konsultation i klinikken.

Dette er et krav fra sundhedsstyrrelsen fra 2016, og et led i akkrediteringen af klinikken.

Undtaget er: gangbesværet, plejehjems beboere og psykisk syge