Der er telefontid alle hverdage fra kl  8 -12 og kl 13 -14, klinikken har lukket på helligdage.

PRAKTISK INFORMATION OG AFBUD

 

Afbud
Vi oplever desværre at patienter udebliver fra en aftalt tid eller melder afbud så sent at vi ikke kan nå at tilbyde tiden til en anden patient.
Man kan altid ringe og aflyse en forudbestilt tid. Dette kan selvfølgelig også mailes til klinikken.
Ved afbud samme dag kan man evt. bruge akut telefonen nr. 29 88 17 36. Der kan ikke bestilles ny tid over dette telefon nr.

 

Telefontid
Der er telefontid hverdage kl. 8.00-14.00 på tlf: 86 12 17 36  (Lukket mellem 12-13 pga frokostpause).
Lægen kan ikke kontaktes direkte, men sekretæren kan lægge besked til lægen med aftale om evt. at ringe tilbage.

 

Konsultation i klinikken
Mandag-fredag 8.00-15.30.

Konsultationer afvikles efter tidsbestilling. Herved opnås minimal ventetid for patienten og et roligt arbejdsmiljø for lægen og personale.
Hvis der ikke er aftalt andet, vil der normalt være afsat 10-15 min. til en konsultation.

Hvis du har flere spørgsmål eller problemer, anbefales det derfor, at de vigtigste udvælges, så der kan være tid til en grundig behandling af disse. Til behandling af de resterende spørgsmål kan der aftales en ny konsultationstid hos lægen en anden dag. Det er således ikke muligt at reservere ”dobbelttid” ved bestilling af tidsaftaler.

Spørger sekretæren om årsagen til henvendelsen, er det netop for at sikre det bedst mulige forløb af konsultationen.
Ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, operationer, samtaleterapi og lignende afsættes ofte ekstra tid.

 

Akut lægehjælp
Ved behov for akut lægehjælp samme dag, skal man man kontakte klinikken telefonisk, før man møder op. 
Sålænge der er corona smitte kan man IKKE bare møde op i klinikken, uden aftale.
Som tommelfingerregel er akut sygdom = sygdom der er opstået indenfor det seneste døgn

 

Akut telefon
Hvis man har akut behov for lægehjælp, og man ikke kan vente på at komme igennem køen på den normale telefon, kan man kontakte klinikken på den direkte tlf: 29 88 17 36
Dette kun mellem 8.00 - 16.00

 

Sygebesøg
Lægen kommer på sygebesøg, når patienten af medicinske årsager ikke har mulighed for at komme til konsultation.

Hvis sygdommen tillader det, vil det altid være bedst at komme i konsultationen, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling. Lægen må ifølge overenskomsten med Den offentlige sygesikring ikke komme på sygebesøg, blot fordi det er mest bekvemt for patienten.

 

Fravær
Konsultationen vil være lukket i dage eller uger i forbindelse med ferie eller lægefaglige kurser. Vi vil bestræbe os på at varsle patienterne i god tid både gennem opslag og på denne hjemmeside. Der vil også være tydelig henvisning til stedfortræderne på vores telefonsvarer.

 

Telefonsvarer
Hvis vi ikke har mulighed for at tage telefonen eller er fraværende, vil tydelig information fremgå af telefonsvareren. Der er desværre IKKE mulighed for at indtale beskeder på telefonsvaren.
Vi har et telefonsystem med køfunktion, hvilket sikrer, at de, der ringer først, kommer først igennem, og at man altid er sikker på at komme igennem, når man først har ringet op!

 

Mobiltelefoni
Sluk venligst mobiltelefonen mens du opholder dig i klinikken.
Det kan være til stor gene for medpatienterne, som kan være meget syge.
Man bedes også tage hensyn til, at det er en arbejdsplads, hvor for meget støj er stressende for sekretæren!

 

Receptbestilling
Bestilling af medicin foregår altid i konsultationen.
Undtagelser er hvis der er lavet specifik aftale med lægen om at medicinen kan fornyes ved telefon opkald eller via netbestilling.
Psykisk syge eller gangbesværet behøver ikke komme i klinikken til medicin fornyelse!

 

Gruppe 2-patienter:
Klinikken tager ikke gruppe 2-patienter.

 

Prøvesvar
Forespørgsler om prøvesvar kan ske telefonisk kl. 8.00-14.00, ved at sende en mail til klinikken, eller vi kan sendes en mail til dig, når prøvesvaret foreligger, hvis det er aftalt på forhånd.

Kontakt via hjemmesiden
Det er muligt at stille enkle spørgsmål til lægen via hjemmesiden. Man skal starte med at trykke på menupunktet "Kontakt klinikken" og oprette sig som bruger. Derefter kan man logge sig på og skrive til lægen.

Det er ligeledes muligt at forny recepter og bestille tid via hjemmesiden. Man skal oprette sig som ovenfor under menupunktet "Kontakt klinikken".

Kontakt via hjemmesiden kan ske hele døgnet, men der kan først forventes svar efter op til 2 arbejdsdage.

Al kommunikation via hjemmesiden foregår i et krypteret miljø, og der er derfor ingen fare for, at andre læser dine personlige oplysninger.

 

Speciallægehjælp / Fysioterapi
Undertiden kan det være nødvendigt at henvise til videre behandling hos læger inden for andre specialer eller til fysioterapeut. En vurdering af behovet herfor kræver sædvanligvis forudgående konsultation i klinikken.

For medlemmer af sygesikringsgruppe 1 er reglerne således, at den praktiserende læge skal foretage en lægelig vurdering af behovet herfor.

Medlemmer af sygesikringsgruppe 2 kan frit henvende sig til alle speciallæger uden henvisning fra en praktiserende læge.

Behandling hos fysioterapeut med tilskud kræver altid lægehenvisning.


HUSK SYGESIKRINGSKORT VED ALLE HENVENDELSER I PRAKSIS
Sygesikringskortet er beviset for, at man har ret til vederlagsfri behandling hos lægen og erstatter patientens kvittering for kontakt med lægens klinik, når det indlæses i vort edb-system.

Ved indlæsning i vores EDB-system opretter Sygesikringskortet også nye patienter automatisk, ligesom allerede eksisterende patienters eventuelle adresse- og navneændringer ajourføres.

Det er derfor vigtigt, at sygesikringskortet medbringes ved hver henvendelse i klinikken. Børn skal benytte eget sygesikringskort – det er således ikke tilstrækkeligt at indlæse forældres sygesikringskort.

 

Før mødet med lægen
Det er hensigtsmæssigt at forberede besøget hos lægen ved at gøre sig nogle tanker om, hvad man selv tror, der er galt, og hvad man forventer af konsultationen. Hvis man bruger medicin, er det en god ide at medbringe den eller en medicinliste.

Hvis man af én eller anden grund ikke har taget medicinen, som lægen har ordineret, er det vigtigt at orientere ham om dette, da det ellers kan give anledning til fejlordinationer m.m. Hvis man tager naturmedicin eller kosttilskud er det også vigtigt, at lægen oplyses om dette.

Hvilke oplysninger har lægen om dit helbred?
Lægen har pligt til at føre journal over sit arbejde. Hos os føres et notat i EDB-journalen efter hver kontakt.

Vores journalsystem hedder EG-Clinea og er et moderne journalsystem, som kan kommunikere med sygehuse, apoteker, laboratorier, speciallæger m.m. Vi modtager stort set alle undersøgelsesresultater og svar fra sygehusene efter indlæggelse og ambulant behandling via EDB.

Ved hjælp af EDB kan vi opfylde vores mål om, at langt de fleste henvisninger til sygehus, speciallæger m.m. er ekspederet, inden patienten forlader konsultationen.

Enhver har ret til indsigt i egen journal. Lægen har derimod ikke adgang til andre praktiserende lægers notater. Loven siger, at patienten skal godkende fremsendelse af lægelige oplysninger til den praktiserende læge.

Vedrørende betaling af vacciner etc.
Betaling af vacciner m.m. kan kun ske kontant eller med mobilpay, ikke med dankort.

Se menupunktet "Vaccinationer & Priser"

Offentlige institutioner har fra 1.1.2005 indført krav om elektronisk fakturering af regninger. Da dette ikke på nuværende tidspunkt er praktisk gennemførligt for os, bliver vi nødt til at bede om at alle attester betales kontant, hvorefter I får refunderet beløbet fra arbejdsgiver.

 

Handikapforhold
Der er 6 høje trin ved hoveddøren, elevator i opgangen og lave dørtrin i klinikken.

 

Ved lægeskift
Ved lægeskift modtager den nye læge ikke automatisk journal fra den tidligere læge, idet dette ligeledes kræver patientens accept. Nytilmeldte patienter bedes derfor kontakte deres tidligere læge mhp at få deres journal overført til os.

 

Hvordan aflønnes lægen?
Den praktiserende læge er selvstændigt erhvervsdrivende. Praktiserende Lægers Organisation har imidlertid indgået en aftale med Sygesikringen, således at befolkningen sikres den nødvendige lægehjælp på favorable økonomiske vilkår. Aftalen indebærer, at de praktiserende læger er honoraraflønnede.

Det vil sige, at f.eks. en konsultation honoreres med et fast beløb. Andre aftalte sundhedsmæssige ydelser honoreres ligeledes med et fast beløb. Herudover modtager lægen et mindre grundbeløb pr. tilmeldt patient.

Ud af de samlede honorarer afholder lægen selv samtlige udgifter til drift af klinikken. Det drejer sig bl.a. om husleje, telefon, bil, instrumenter, løn til personale, efteruddannelse, faglitteratur, EDB, diverse skatter og afgifter - kort sagt alle de udgifter, som ethvert andet privat firma har.

Alt andet lægearbejde end det, som er aftalt med Sygesikringen, betales af den, som ønsker arbejdet udført - det er typisk den enkelte patient, forsikringsselskab eller arbejdsgiver.

Det drejer sig f.eks. om attester til kørekort, sygeeksamensattester m.m. Rådgivning og vaccination i forbindelse med udlandsrejser betales også af patienten.