Der er telefontid alle hverdage fra kl  8 -12 og kl 13 -14, klinikken har lukket på helligdage.

PATIENT INFORMATION ANG. BLODPRØVESVAR M.M.

 

Forklaring på blodprøvesvar
Her kan du læse en kort forklaring på nogle af de blodprøvesvar, som du muligvis har modtaget.

Cholesterol/Fedt i blodet 
Total-cholesterol
LDL-cholesterol
HDL-cholesterol
Triglycerid

Hvilken betydning cholesteroltallet har kræver en individuel vurdering.
Er total-cholesteroltallet større end 8, trods fornuftig kost kan medicinsk behandling være anbefalelsesværdig for at mindske risikoen for blodpropper. Hos hjerteraske er effekten af statinbehandling dog beskeden.
Ved risikovurdering kan ”9-reglen” eventuelt benyttes:
Total-cholesteroltallet lægges sammen med antallet af risikofaktorer, som er følgende:

  • HDL mindre end 1
  • Arv dvs tilfælde af blodpropsygdom før 60 års alderen
  • Rygning
  • Mand
  • Overvægt
  • Diabetes
  • Alder over 50 år
  • Triglycerid større end 2
  • Forhøjet blodtryk

Hver af risikofaktorerne tæller som én (1) i regnestykket.
Eksempel: total-cholesterol 7 hos en mand der ryger: 7 + 1 +1 = 9.
Hvis regnestykket i ”9-reglen” giver en sum der er større end 9 anbefales behandling.

Der er sygdomme, som i sig selv medfører, at man bør behandles ved lavere værdier, f. eks. bør alle der har haft en blodprop behandles uanset hvor høj total-cholesterol er.

Er du i behandling for forhøjet cholesterol bør totalcholesterol skal være 5 eller mindre og LDL-cholesterol 3 eller mindre.
Har du sukkersyge bør totalcholesterol være mindre end 4,5 og især vigtigt at LDL-cholesterol er mindre end 2,5.
LDL-cholesterol.
Det “lede” cholesterol, små molekyler der kan sætte sig i blodkarrenes vægge og give skader. Skal være 3 eller mindre.
HDL-cholesterol.
Det “herlige” cholesterol, store molekyler der beskytter blodkarrenes vægge. Må gerne være højt
Triglycerid. Høje værdier giver højere risiko for hjertekarsygdomme. Alkohol og overvægt øger værdien.

 

Levertal
ALAT
GGT
bilirubin
Amylase

Prøver der fortæller om funktion af lever, galde og bugspytkirtel. Ofte kan en enkelt prøve være let forhøjet uden det betyder man er syg. En sådan prøve vil vi som regel kontrollere igen efter en måned eller to.

 

Nyretal
Creatinin

Er nyrerne syge kan de ikke udskille så meget creatinin og så stiger værdien i blodet.
Creatinin er også jævnligt under normalværdien. En almindelig årsag er at creatinin kommer fra muskulatur og er man svækket og muskelsvag, er der derfor mindre creatinin i blodet.

 

Væsketal
Na
K
Mængden af natrium og kalium i blodet. Vil ofte være lidt udenfor normalområderne uden det har den store betydning.
Skæve værdier kan have mange årsager. Almindelige er for lille eller for stort væskeindtag og medicinbivirkning og kalium er ofte forhøjet fordi blodprøvetagningen har medført øget udskillelse i blodet.

 

Blodmangel
Hæmoglobin
Ferritin
Cobalamin

Hæmoglobin er det stof, der bruges til at transportere ilt rundt i kroppen og i øvrigt også det som giver blodet dets røde farve. For lave værdier vil ofte give træthed. Kaldes også for “blodprocent”.

En lav ferritinværdi viser, at jern, som bruges til at danne hemoglobin, er for lav. For lidt jern medfører blodmangel og bl a øget modtagelighed for infektioner. Mange menstruerende kvinder har behov for et tilskud af jern.

Lav cobalamin betyder, at man mangler B12-vitamin, som indgår i bloddannelsen og er nødvendig for normal nervefunktion.

 

Stofskifte
Thyrotropin

Stofskiftehormon dannes i skjoldbruskkirtlen (thyroidea), som sidder nedadtil på forsiden af halsen. Hormonet styrer vækst og funktion mange steder i legemet.
Vi måler ikke direkte stofskiftehormon men et andet hormon thyrotropin, også kaldet TSH. Dette hormon dannes i hjernen i en kirtel, der hedder hypofysen. Er der for lidt stofskiftehormon i blodet, dannes mere TSH (thyroideastimulerende hormon) som stimulerer skjoldbruskkirtlen til at øge produktionen af stofskiftehormon. Danner skjoldbruskkirtlen for meget hormon af sig selv eller tager man eltroxin, holder stimulationen op og TSH falder til nul.
Så høj TSH tyder på lavt stofskifte og lav TSH tyder på højt stofskifte.
Er TSH normal, får vi kun denne værdi fra laboratoriet.
Er TSH for høj eller for lav, får vi også værdier for stofskiftehormonet i blodet.

 

Sukkersyge
Hæmoglobin A1c
Hæmoglobin A1c kaldes også langtidsblodsukker.  Hvis målingen er større end eller lig med 6,5% ved to målinger lider du af sukkersyge.
Sukker binder sig til hæmoglobin (Se blodmangel). Jo mere sukker, jo mere bindes. Disse forbindelser holder sig i lang tid. Så lang tid at måling af disse kan vise hvordan blodsukkerniveauet i gennemsnit har været i de sidste måneder.

 

Infektion
CRP
Leukocytter

CRP er et æggehvidestof i blodet, der bliver mere af ved mange forskellige sygdomme, men væsentligst ved infektion og ved gigtsygdomme. Værdier mindre end 8 er normale.
Vi måler ofte CRP som en hurtigprøve, når man kommer med infektionssymptomer.
Værdier over (25-) 50 tyder på, at der er tale om en infektion med bakterier.
Værdier mellem 8 og 50 er ofte udtryk for virusinfektioner

Leukocytter eller hvide blodlegemer
Stiger ved infektion, men også ved mange andre sygdomme.

 

D-vitamin
S-Calcifediol+25-OH-ergocalciferol

Mangel på D-vitamin (værdi under 25) kan give træthed og muskelsmerter. Behandlingen er vitamintilskud som tablet 50-100 mikrogram dagligt.
Vores vigtigste vitaminD kilde er sollys, så det anbefales at få sol på kroppen og også spise fx fed fisk (sild, laks, makrel).
I Danmark er det generelt tilrådeligt med et tilskud på 25 mikrogram vitaminD fra maj-september og 50 mikrogram resten af året.

Den daglige kalkindtagelse bør være på 800 - 1000 mg dagligt. Et glas mælk indeholder 250 mg kalk, 1 dl surmælksprodukt 125 mg (ymer/ylette dog 200 mg) og 2 skiver ost indeholder 150 mg.
Kun hvis kalbehovet ikke dækkes af kosten kan det være tilrådeligt med et tilskud.  


Clamydia og andre selvtests
mhp clamydia/gonorre/mycoplasma SELVTEST (m/k)
og/eller vaginal SELVTEST for svamp/baktereier (kvinder).
 
Du bedes gerne booke tiden SELVTEST i lab programmet

Man skal bestille en tid via nettet

Inkubationstid for clamydia er op til 3 uger, dvs. at du først bør få taget en clamydia test 3 uger efter samleje, hvor du kan være blevet smittet!
 
Ved spørgsmål bedes du maile din faste læge.
Svaret får du ligeledes pr mail.

 

Smertestillende medicin
I henhold til nyeste retningslinier er vi forpligtigede til og vil gerne, optimere den smertestillende behandling for alle vores patienter.
 
Vi indkalder derfor alle der modtager smertestillende medicin på recept til en årlig kontrol med henblik på at sikre bedst mulig behandling.
 
Det kan handle om at minimere antallet af tabletter. Eller måske øge.
Prøve andre stofgrupper. Der kommer hele tiden ny viden og nye undersøgelser af dosis og effekt.
Afhjælpe smerterne på anden måde. Supplerende til den smertestillende behandling.
Eller måske er konklusionen af gennemgangen, at det man får netop er det man skal have. 
 
Du skal starte med en samtale med din læge og efter gennemgang af medicin, problemstillinger og effekt vurderer I om behandlingen skal fortsætte eller der er mulighed for forbedringer. 
 
Da håndkøbssmertestillende, udover mindste pakkestørrelse, nu er på recept vil man også skulle til en samtale ved ønske om recept herpå. Dette er et krav fra sundhedsstyrelsen. Vi kan således ikke blot lave recepter på store pakker parecetamol over telefonen når der er lavet en lov om det modsatte.
I langt de fleste tilfælde vil det dog ikke være et problem at få en recept.
 
Vi håber I vil tage godt imod ordningen og vil til sidst gentage, at det er med henblik på optimering af behandlingen - ikke at fjerne medicin man synes man ikke kan undvære. Det vil være et fælles projekt hvor den enkeltes ønsker og behov vægter tungt.