Der er telefontid alle hverdage fra kl  8 -12 og kl 13 -14, klinikken har lukket på helligdage.

PRISER

 

Influenzavaccination 2023. 

 

18.9.23.  VIGTIG INFO.

Hidtil har vores patienter, kunnet blive vaccineret i klinikken, dette er nu ændret af myndighederne.  Så Influenza og corona vaccinationer tilbydes på regionale vaccinationssteder og andre private aktører, fra 1 oktober 2023. Klinikken ligger derfor ikke inde med vacciner.

Du vil modtage infomation via e-boks eller pr brev om hvor og hvordan man kan blive vaccineret.

Kontakt Region midt ved evt spørgsmål om vaccinationer. TLF 70 23 24 15

 

Man kan betale med kontanter eller mobilepay. IKKE kreditkort.

Attester Pris inkl. moms
Kørekortattest Husk 500 kr. 
Sygemelding 625 kr.
Mulighedserklæring 500 kr.
Privat attest, f.eks til A-kasse  500 kr. 
Ansøgning om enkelttilskud til medicin 650 kr.
Attest til studieophold i udlandet 1000 kr. 

Studerende: 300 kr for samtlige attester, undtagen kørekort

Vaccinationer 

Vi kan desværre ikke være behjælpelige med udskrivelse af  recepter på rejsemedicin eller vacciner, som ikke skal gives i vores klinik.  Vi har forsøgt, som en service for vores patienter, men det er ikke holdbart, da vi bliver ansvarlige for ordinationen ved udskrivelsen.
Derfor kan dette kun foregå ved rejsekonsulationer ved sygeplejersken.

 

Ved vaccination af 1 person:
1. konsultation: 350 kr. + vaccinen
2. konsultation: 250 kr. + vaccinen

Hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, refunderer de en andel af beløbet.
www.sygeforsikring.dk


Gruppe 2 patienter:
Konsultation: 500 kr.    Email og telefonisk kontakt: 120 kr
Besøg afhængigt af afstanden: 800 - 1000 kr.
 
Betaling kan  ske med mobilepay så download på din tlf hvis du ikke allerede har denne fantastiske app!

I andre tilfælde tager vi kontanter! (vi har ikke Dankortterminal).

Vaccine Varighed Pris pr. stk
Difteri-stivkrampe 10 år 150 kr.
Gul feber livslang 400 kr.
Hepatitis A - (Vaqta) 40 år efter 2 stik 350 kr.
Hepatitis A - (Vaqta) til børn 40 år efter 2 stik 300 kr.
Hepatitis A+B (Twinrix) 40 år for A+B efter 3 stik  575 kr.
Hepatitis B (Energix B) 40 år efter 3 stik 300 kr.
Hepatitis B til børn (Energix B) 40 år efter 3 stik 200 kr.
Japansk hjernehindebet. 1 år efter 2 stik 1050 kr.
Meningitis A+C+W135+Y 3 år 500 kr.
  -  
Rabies 5 år efter 3 stk 750 kr.
Tyfus 3 år 300 kr.

 

 

 

Pneumococvaccination

Gratis til alle over 65 år og personer med svær kronisk sygdom, for resten koster den 300 kr

Nyttige links
Statens Seruminstituts Vaccinationsrådgivning

 

LÆGEERKLÆRING VED SYGDOM

MULIGHEDSERKLÆRING ELLER FRIHÅNDSATTEST

Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation fra lægen i forbindelse med sygdom, kan de bede om at få udfærdiget en Frihåndsattest eller en Mulighedserklæring.

Mulighedserklæringen skal udfyldes af arbejdsgiver og arbejdstager inden den bringes til lægen. Diagnose oplyses sædvanligvis ikke. Det er patientens ansvar at videreformidle attesterne til arbejdsgiver. Disse udfærdiges ved konsultationen og udleveres.

Du kan betale via MobilePay eller medbringe  625 kr..  Du får en kvittering med på betalingen, som din arbejdsgiver bør refundere.

I enkelte tilfælde kan arbejdsgiver ønske elektronisk betaling. Dette kan kun efterkommes, hvis arbejdsgiver udbeder sig dette skriftligt. Hvis der ønskes elektronisk afregning skal rekvirent, EAN- nummer og addresse fremgå at anmodningen.

Din arbejdsgiver kan hente " Mulighedserklæringen" og vejledning på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

 

Attester
Diverse attester som udføres efter regning vil blive afregnet efter tidsforbrug til undersøgelse og udfærdigelse med 500 kr fra start og herefter 250 kr på påbegyndt 15 minutter. Der tillægges moms.

Hvis der skal udføres blodprøver, ekg, urinprøver mm, betales disse af rekvirenten.

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr.

 

Forsikrings og pensionsattester
Hav navnet på attesten klar når du ringer og aftaler tid. Det kan være meget forskelligt, hvor meget tid der skal afsættes til den enkelte attest og nogle attester kræver forberedelse fra lægens side.

Der skal foreligge skriftlig anmodning fra pensions/forsikringsselskab. Denne skal udprintes og medbringes til lægen.

Det er vigtigt at du kan oplyse navnet/nummeret på den pågældende attest og antal sider. I nogle tilfælde er der egenbetaling og du bedes betale via MobilePay eller kontant. Prisen afhænger af tidsforbrug samt attestens omfang og art.

 

Der er fast honorar for udfærdigelse af egen læge attester: FP 100, FP 140, FP 402, FP 610, FP 710, FP 910 efter aftale med Lægeforsikringen og Forsikring & Pension.

 

FP 610 vil blive afregnet efter tidsforbrug med 500 kr fra start og herefter 500 kr pr. 15 minutter

 

Forsikringsattester med betegnelsen
FP 220, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510, HIV-antistoftest udfærdiges af egen læge eller speciallæge på foranledning af forsikringsselskab.

 

Nedenstående er honorar eksklusiv moms som tillægges.

FP 200: 850 kr

FP 220: 1200 kr

FP 300: 1200 kr

FP 350, 360, 401: 1400 kr

FP 410: 1100 kr

FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490: 1700 kr

HIV-antistoftest: 800 kr

FP 500 og FP 510 udfærdiges ikke af egen læge.

 

Ved udeblivelse til bestilt tid til disse attester afkræves 500 kr i udeblivelsesgebyr. Dette betales af patienten.